Świetlica Terapeutyczna

 


          Świetlica Terapeutyczna funkcjonuje od 1997 roku - obecnie dla 15 osób. Środki na działalnośc pozyskujemy w ramach konkursu XXIV na realizację zadań zleconych przez PFRON, do umowy Nr ZZO/000078/12/D. Wkład własny stanowią środki pozyskane z darowizn, sprzedaży cegiełek i imprez charytatywnych organizowanych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełsprawnej.
    Celem działania tej placówki jest prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych w kierunku przygotowania ich do uczestnictwa w trudniejszej formie terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

 


 

 

INFORMACJE

 

 

1.Realizacja projektu Świetlica Terapeutyczna- Umowa Nr ZZO/000078/12/D

  

2.Realizacja projektu Świetlica Terape utyczna- Umowa Nr ZZO/000078/12/D

  

3.Realizacja projektu Świetlica Terape utyczna- Umowa Nr ZZO/000078/12/D

 

4.Realizacja projektu Świetlica Terapeutyczna- Umowa Nr ZZO/000078/12/D

 

5.Realizacja projektu Świetlica Terapeutyczna- Umowa Nr ZZO/000078/12/D

 

6.Realizacja projektu Świetlica Terapeutyczna- Umowa Nr ZZO/000078/12/D


 


Podziękowania dla AUCHAN BYtom

czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl